Oferta:

1.   Remonty obiektów inżynierskich mosty, wiadukty, estakady
2.   Remonty obiektów hydrotechnicznych, jazy,zapory, zbiorniki, baseny
3.   Remonty obiektów zabytkowych, wzmacnianie ścian,murów,stropów
4.   Remonty obiektów przemysłowych  
5.   Zabezpieczanie skarp i zboczy metodą gwoździowania  
6.   Wzmacnianie konstrukcji betonowych i żelbetowych

Zakres realizowanych prac:

1.  Przygotowanie powierzchni betonowych i żelbetowych pod torkret:

 •  metodą tradycyjnej obróbki powierzchni przez skucie i piaskowanie
 •  metodą hydraulicznej obróbki powierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem 90-150MPa
 • 2.  Iniekcje (sklejanie i wypełnianie) rys i pęknięć - żywicami, materiałami mineralnymi

  3.  Wymiana skorodowanego zbrojenia i dozbrajanie

  4.  Naprawy konstrukcji betonowych i żelbetowych obiektów inżynierskich poprzez rekonstrukcje i wzmocnienie technologią torkretowania:

 •  metodą suchej mieszanki
 •  metodą mokrej mieszanki

 • z materiałów frakcjonowanych, modyfikowanych mikrokrzemionką, żywicami, włóknami tzw. fibrobetonem

  5.  Renowacje powierzchni betonowych i żelbetowych systemem betonu polimerowego

  6.  Zabezpieczanie powierzchni otorkretowanych:

 •  środkami odpornymi na działanie warunków atmosferycznych
 •  powłokami odpornymi na agresywne czynniki alkaliczne i kwaśne
 • 7.  Wykonywanie odwiertów w betonie na głębokość do 3 m

  8.  Wykonujemy: projekty techniczne napraw konstrukcji inżynierskich w zakresie specjalizacji, badania struktur wbudowanych materiałów i ocenę stanu technicznego obiektów