Referencje:

Lista ważniejszych robót zrealizowanych przez "Poziom" w latach 1989 - 2012


1.  Remont oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim

 • Rodzaj prac:   rekonstrukcja żelbetu ścian zbiorników technologią torkretowania w celu uszczelnienia
 • Data:   1989-90
 • Okres realizacji:   2 lata
 • Inwestor:   Inżynieria, Warszawa

2.  Umocnienie przyczółka mostu w miejscowości Biskupiec

 • Rodzaj prac:   prace torkretowe, iniekcja na bazie żywic akrylowych w celu izolacji ściany przyczółka od strony nasypu, bez rozkopywania
 • Data:   1990
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:   Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych Olsztyn

3.  Umocnienie fundamentu budynku hotelu "Brystol" w Warszawie

 • Rodzaj prac:   prace torkretowe
 • Data:   1991
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:   Przedsiębiorstwo ORBIS

4.  Remont mostu żelbetowego w Poganicach k/ Lęborka

 • Rodzaj prac:   prace torkretowe w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1991
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:   O.D.D.P Koszalin Rejon Dróg Publicznych Lębork

5.  Remont konstrukcji żelbetowej zasobników miału węglowego w Gdańsku

 • Rodzaj prac:   torkret zbrojony w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1991
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:   Z.E.W. Elektrociepłownia Ołowianka

6.  Remont mostu nad linią kolejową Koszalin Gdynia w Strzyżynie

 • Rodzaj prac:   torkret zbrojony w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1991
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:  O.D.D.P. Koszalin, zlecający "Mosbud" Koszalin

7.  Remont nawierzchni na płycie stalowego mostu w Nowym Dworze Gdańskim

 • Rodzaj prac:   wykonanie nawierzchni bitumiczno-epoksydowej
 • Data:   1991
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  D.D.D.P. Gdańsk, zlecający P.P.R.M. w Tczewie

8.  Umocnienie przyczółka mostu w Tczewie

 • Rodzaj prac:   rekonstrukcja żelbetu przyczółka mostu
 • Data:   1991
 • Okres realizacji:   1 miesiąc
 • Inwestor:  D.D.D.P. Gdańsk, zlecający P.P.R.M. w Tczewie

9.  Remont konstrukcji żelbetowej stropodachu

 • Rodzaj prac:   torkret zbrojony celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1992
 • Okres realizacji:   6 miesięcy
 • Inwestor:  Z.E.W. Elektrociepłownia Ołowianka w Gdańsku

10.  Remont mostu nad rzeką Radew w Nosówku

 • Rodzaj prac:   torkret zbrojony celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1992
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  O.D.D.P. Koszalin, zlecający "Mosbud" Koszalin

11.  Remont fundamentu wieży telewizyjnej w Chwaszczynie

 • Rodzaj prac:   prace torkretowe celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1992
 • Okres realizacji:   2 miesiąc
 • Inwestor:  Zakład Telekomunikacji w Gdańsku, zlecający Przedsiębiorstwo Budowlane "DOMIX" w Gdyni

12.  Remont mostu w Czarlinie k/ Tczewa

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie konstrukcji metodą torkretu zbrojonego, iniekcja-sklejanie żywiczne
 • Data:   1992
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:  Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Gdańsku

13.  Remont nawierzchni mostu przez Wisłę w m Knybawa k/ Tczewa

 • Rodzaj prac:   wymiana nawierzchni betonowej
 • Data:   1992
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:  Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Gdańsku
opinie referencyjne

Kliknięcie miniaturki spowoduje
wyświetlenie dużego obrazu
w dodatkowym oknie
14.  Remont kapitalny żelbetowej kładki dla pieszych w Gdyni

 • Rodzaj prac:   torkret zbrojony celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1992
 • Okres realizacji:   6 miesięcy
 • Inwestor:  Urząd Miejski Gdynia Wydz. Inż. i Komunikacji

15.  Wzmocnienie skarpy przyczółka mostu nad rz. Radunia

 • Rodzaj prac:  opracowanie projektu technicznego, gwoździowanie z zastosowaniem metody torkretowania
 • Data:   1993
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Urząd Miasta Pruszcz Gdański

16.  Remont podpór żelbetowych estakady nad linią PKP w Pruszczu Gd.

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie podpór estakady z betonu sprężonego
 • Data:   1993
 • Okres realizacji:   5 miesięcy
 • Inwestor:  Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Gdańsku

17.  Remont kapitalny mostu betonowego łukowego w Reskowie

 • Rodzaj prac:  iniekcja cementowa, wykonanie zbrojonych powłok torkretowych w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1993
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Gdańsku

18.  Rekonstrukcja - zabezpieczenie ceglanego sklepienia mostu łukowego w m. Szumleś

 • Rodzaj prac:   torkret zbrojony w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1993
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Gdańsku

19.  Remont podpór i sklepienia mostu przez rz. Łupawę w Żelazkowie

 • Rodzaj prac:   prace torkretowe w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1993
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych w Koszalinie Zarząd Dróg Lębork

20.  Remont kapitalny mostu ceglanego w Dzierzgoniu

 • Rodzaj prac:   wykonanie zbrojonych powłok torkretowych, rekonstrukcja betonowych chodników, wykonanie nawierzchni barier ochronnych
 • Data:   1993
 • Okres realizacji:   4 miesiące
 • Inwestor:  D.O.D.P. Gdańsk, Zarząd Dróg Nowy Dwór Gdański

21.  Remont podpór żelbetowych estakady nad linią PKP w Grudziądzu

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie podpór żelbetowych estakady z betonu sprężonego
 • Data:   1993-94
 • Okres realizacji:   5 miesięcy
 • Inwestor:  Urząd Miasta Grudziądz, zlecający Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

22.  Remont kapitalny przyczółka i dylatacji estakady Kwiatkowskiego w Gdyni

 • Rodzaj prac:   zaprojektowanie i wykonanie torkretu w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1993
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:  Urząd Miasta Gdynia

23.  Remont cokołów przy słupkach barier mostu przez rz. Wisłę w Knybawie

 • Rodzaj prac:   wykonanie cokołów epoksydowo-bitumicznych
 • Data:   1993-94
 • Okres realizacji:   4 miesiące
 • Inwestor:  Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych Gdańsk

24.  Remont filarów mostu w Elblągu, droga nr 7 przez rz. Elbląg

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1994
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Okręgowa Dyrekcja Dróg Publicznych Gdańsk

25.  Kompleksowy remont podpór i konstrukcji żelbetowej płyty wiaduktu nad linią kolejową Gdynia - Kościerzyna w Żukowie

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni, iniekcje żywicami epoksydowymi
 • Data:   1994
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  D.O.D.P Gdańsk, zlecający P.D.M. "Dromos"

26.  Kompleksowy remont podpór i konstrukcji żelbetowej płyty wiaduktu nad linią kolejową Gdynia - Kościerzyna w Pępowie

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni, iniekcje żywicami epoksydowymi
 • Data:   1994
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  D.O.D.P Gdańsk, zlecający P.D.M. "Dromos"

27.  Remont stropu konstrukcji żelbetowej pod jezdnią i trasą tramwajową Dworzec PKP i PKS w Gdańsku nad schodami ruchomymi

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1994
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, zlecający P.P.R. i U.B. "Mostar"

28.  Remont pompowni w miejscowości Wróblewo

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego na elementach betonowych w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1994
 • Okres realizacji:   1 miesiąc
 • Inwestor:  P.H.U.P.B. "Margo"

29.  Remont słupów podpór - oczepów Estakady w Grudiądzu druga nitka , pierwsza zrealizowana w 1993 r poz.21 referencji

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni, iniekcje żywicami epoksydowymi
 • Data:   1994
 • Okres realizacji:   1 miesiąc
 • Inwestor:  Urząd Miasta Grudziądz, zlecający K.P.R.M.-Kielce

30.  Remont wiaduktu nad torami kolejowymi w Niestępowie

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1995
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  D.O.D.P. Gdańsk

31.  Remont nawierzchni drogowej mostu przez rz. Wisłę w Knybawie

 • Rodzaj prac:   naprawa środkami mieszanek typu M-38, EMACCO, ADDIMENT, materiały SIKA - CHEMIE, epoksydy
 • Data:   1995
 • Okres realizacji:   6 miesięcy
 • Inwestor:  D.O.D.P. Gdańsk

32.  Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w Olszewie

 • Rodzaj prac:  torkretowanie obustronne- łuku, skrzydeł, przyczółków w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1995
 • Okres realizacji:   1 miesiąc
 • Zlecający:  Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu

33.  Remont wiaduktu w ciągu ul. Elbląskiej w Gdańsku

 • Rodzaj prac:  wykonanie zbrojenia, iniekcje żywiczne i specjalne, torkretowanie specjalnymi dodatkami SIGUNIT, GUTTACRET, SICACRETE,
 • Data:   1995
 • Okres realizacji:   5 miesięcy
 • Inwestor:  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, zlecający P.M. "Mostar"

34.  Remont kapitalny wiaduktu drogowego nad linią kolejową w Smętowie

 • Rodzaj prac:   przygotowanie powierzchni betonowej, montaż zbrojenia, wykonanie torkretu z dodatkami specjalnymi w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni, zabezpieczenie antykorozyjne betonu
 • Data:   1995
 • Okres realizacji:   6 miesięcy
 • Inwestor:  D.O.D.P. Gdańsk

35.  Remont przyczółków i filaru mostu drogowego przez rz. Nogat w Malborku

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni, iniekcje
 • Data:   1996
 • Okres realizacji:   4 miesiące
 • Inwestor:  D.O.D.P. Gdańsk, zlecający P.D.M. "Dromos" w Kartuzach

36.  Remont wiaduktu drogowego w Kiezmarku

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1996
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:  D.O.D.P. Gdańsk

37.  Remont stropu i ścian w Elektrociepłowni Łomży

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu na elementach betonowych w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1996
 • Okres realizacji:   1 miesiąc
 • Inwestor:  Elektrociepłownia Łomża

38.  Remont betonowych komór węglowych i pyłowych w Elektrociepłowni Zabrze

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1996
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Elektrociepłownia Zabrze

39.  Remont wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi w Majewie

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1996
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  G.D.D.P Gdańsk, zlecający P.P.R.i U."Mostar"

40.  Remont mostu łukowego w Elblągu

 • Rodzaj prac:   torkretowanie sklepienia w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1996
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Zlecający:  P.P.R.i U."Mostar"

41.  Wzmocnienie żelbetowego stropu żebrowego - Zajezdnia Łąkowa w Gdańsku

 • Rodzaj prac:   projekt techniczny, wykonanie torkretu zbrojonego w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1996
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Zakład Komunikacji Miejskiej Gdańsk

42.  Remont konstrukcji stropodachu

 • Rodzaj prac:   zaprojektowanie i renowacja w technologii torkretu zbrojonego
 • Data:   1997
 • Okres realizacji:   6 miesięcy
 • Inwestor:  Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych w Gdańsku

43.  Remont stropu będącego ramą żelbetową wyładowni wagonów na materiałach sypkich w G.Z.N.F

 • Rodzaj prac:   zaprojektowanie i wykonanie torkretu w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1997
 • Okres realizacji:   4 miesiące
 • Inwestor:  Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych w Gdańsku

44.  Umocnienie skarpy ziemnej w Gdyni

 • Rodzaj prac:   gwoździowanie z zastosowaniem metody torkretowania powierzchniowego skarpy
 • Data:   1997
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Urząd Miejski Gdynia

45.  Naprawa stropu żelbetowego w Kotłowni EZNS

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1997
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

46.  Wzmacnianie murów Zamku Krzyżackiego w Malborku

 • Rodzaj prac:   iniekcja mineralna ścian ceglanych w obiekcie zabytkowym
 • Data:   1997-98
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Zlecający:  Pracownia Konserwacji Zabytków w Gdańsku

47.  Naprawa stropu żelbetowego w Kotłowni EZNS

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   1998
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

48.  Wzmocnienie przęseł mostu

 • Rodzaj prac:   technologia torkretowania z zastosowaniem gotowych mieszanek
 • Data:   1998
 • Zlecający:  Specjalistyczne Usługi Budowlane "Mostpol"

49.  Remont stropów żelbetowych bunkrów w elektrowni Bełchatów

 • Rodzaj prac:   iniekcja rys i pęknięć
 • Data:   1998
 • Inwestor:  Przedsiębiorstwo Remontowo Montażowe "Prim"

50.  Remont mostu przez rz. Wdę w miejscowości Wda

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie przyczółków mostu w technologii torkretowania
 • Data:   1998
 • Inwestor:  G.D.D.P.i A. Gdańsk, zlecający P.B.U. "Want"

51.  Opinia o stanie technicznym i nośności betonowego wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul.Mjr Sucharskiego w Gdańsku

 • Rodzaj prac:   opinia
 • Data:   1999
 • Inwestor:  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

52.  Remont posadzki na obiekcie zabytkowym - Kościół św. Bartłomieja w Gdańsku

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie podłoża, renowacja posadzki
 • Data:   1999
 • Okres realizacji:   4 miesiące
 • Inwestor:  Parafia p.w. św. Bartłomieja i opieki NMP w Gdańsku

53.  Wykonanie koncepcyjnego projektu remontu budowlanego mostu drogowego przez rz. Dzierzgoń w M. Pachoły

 • Rodzaj prac:   wykonanie projektu
 • Data:   1999
 • Inwestor:  Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku

54.  Remont kopuły zbiornika na wodę pitną w Grzybowie

 • Rodzaj prac:   torkretowanie kopuły zbiornika, średnica zbiornika 25m, natryska z podnośnika samochodowego
 • Data:   1999
 • Okres realizacji:   1 miesiąc
 • Zlecający:  Koszalińskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Koszalinie

55.  Remont mostu drogowego w m. Pachoły wg projektu U.S.R.B. "Poziom"

 • Rodzaj prac:   beton polimerowy w technologii suchego natrysku
 • Data:   1999
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

56.  Wzmocnienie ścian budynku w Rumi Janowie

 • Rodzaj prac:   torkretowanie w celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   2000
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  P.B."Prefbud" sp. z o.o

57.  Remont mostu przez rz. Szkarpawę w Rybinie

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie filara - iniekcja mineralna, torkretowanie celu wzmocnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni
 • Data:   2000
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, zlecający P.B.M. "Mostar"

58.  Remont wiaduktu 8,9 obwodowa trójmiasta

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie filarów i przyczółków w technologii torkretowania
 • Data:   2000
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:  G.D.D.P.i A. w Gdańsku, zlecający P.O.B. w Sopocie

59.  Remont mostu przez rzekę Wisłę w Kiezmarku

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie przyczółków w technologii torkretowania
 • Data:   2000
 • Okres realizacji:   1 miesiąc
 • Inwestor:  G.D.D.P.i A. w Gdańsku, zlecający P.O.B. w Sopocie

60.  Remont wiaduktu w Czersku

 • Rodzaj prac:   przygotowanie powierzchni zbrojenia na płyty, przyczółków, muru oporowego - wiaduktu, wykonanie torkretowania wymienionych elementów gotowymi mieszankami typu SPCC, konfekcjonowaną mieszanką modyfikowaną mikrokrzemionką
 • Data:   2001
 • Okres realizacji:   7 miesięcy
 • Inwestor:  G.D.D.P.i A. Oddział Północ, zlecający P.B.M. "Mostar" w Gdańsku

61.  Remont zapory wodnej w m. Międzygórze k/Kłodzka

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie zapory przez torkretowanie gotowymi mieszankami
 • Data:   2001
 • Okres realizacji:   2 miesiące
 • Inwestor:  Zarząd Gospodarki Wodnej Wrocław, zlecający "Polwar" S.A. w Gdańsku

62.  Remont akweduktu w m. Fojutowo na Wielkim kanale Brdy

 • Rodzaj prac:   torkretowanie powierzchni sklepienia z konfekcjonowanej mieszanki modyfikowanej mikrokrzemionką
 • Data:   2002
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:  ,Kujawsko - Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Włocławek, zlecający Przedsiębiorstwo "Wodbud" Sp. z o.o. w Bydgoszczy

63.  Remont wiaduktów w m. Szyleny i Bemowizna

 • Rodzaj prac:   torkretowanie przyczółków z gotowych mieszanek
 • Data:   2002
 • Okres realizacji:   1 miesiąc
 • Inwestor:  G.D.D.P.i A. Oddział Olsztyn, zlecający "Dromo" w Ostródzie

64.  Remont basenu kąpielowego sanatorium kolejowego w Ciechocinku

 • Rodzaj prac:   torkretowanie ścian basenu w celu uszczelnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni z zastosowaniem konfekcjonowanych mieszanek modyfikowanych
 • Data:   2002
 • Zlecający:  "Budokor - Włocławek"

65.  Remont basenu kąpielowego szpitala rehabilitacyjnego - Konstancin Jeziorna

 • Rodzaj prac:   torkretowanie ścian basenu w celu uszczelnienia konstrukcji i naprawy skorodowanych powierzchni z zastosowaniem konfekcjonowanych mieszanek modyfikowanych
 • Data:   2003
 • Zlecający:  "Budokor" - Włocławek

66.  Remont wiaduktu drogowego w Czarlinie k/Tczewa

 • Rodzaj prac:   kompleksowe wykonanie robót torkretowych z konfekcjonowanych mieszanek modyfikowanych mikrokrzemionką na elementach wiaduktu - dźwigar główny, poprzecznice, wsporniki chodnikowe, płyta pomostu
 • Data:   2003
 • Okres realizacji:   4 miesiące
 • Inwestor:  G.D.D.P.i A. oddział Północ, zlecający Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowego "Want" w Tczewie

67.  Zabezpieczenie i umocnienie skarpy w Gdyni w technologii gwoździowania

 • Rodzaj prac:   wykonanie robót z zastosowaniem metody torkretowania powierzchniowego skarpy
 • Data:   2003
 • Inwestor:  HOSSA gdynia, zlecający P.P.R. "Hydropol" w Gdańsku

68.   Remont podtorza suwnicy w Cukrowni Malbork

 • Rodzaj prac:   torkretowanie podtorza suwnicy
 • Data:   2003
 • Inwestor:  Cukrownia Malbork, zlecający Przedsiębiorstwo Budowy Pieców "Piecobudowa" w Gdańsku

69.   Remont basenu sportowego - Mosir w Białymstoku

 • Rodzaj prac:   torkretowanie niecki basenu w celu uszczelnienia i wzmocnienia konstrukcji
 • Data:   2003
 • Inwestor:  Mosir Białystok, zlecający "Budokor" Włocławek

70.   Remont basenu Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Białej

 • Rodzaj prac:   torkretowanie niecki basenu w celu uszczelnienia i wzmocnienia konstrukcji
 • Data:   2003
 • Inwestor:  Mosir Białystok, zlecający "Budokor" Włocławek

71.   Remont kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła w Lubaniu

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie ścian kościoła w technologii torkretu suchego
 • Data:   2003
 • Inwestor:  Parafia Św. Ap. Piotra i Pawła

72.   Remont dwunastu silosów betonowych na farmie trzody w m. Wronki k/ Gołdapi

 • Rodzaj prac:   wykonanie betonu natryskowego na ścianach zbiorników w celu uszczelnienia i wzmocnienia konstrukcji
 • Data:   2003-2004
 • Zlecający:  "T-ECO" 75-813 Koszalin

73.   Remont basenu kąpielowego sanatorium MSWiA w Ciechocinku

 • Rodzaj prac:  torkretowanie niecki basenu w celu uszczelnienia i wzmocnienia konstrukcji
 • Data:   2004
 • Zlecający:  "Budokor" Włocławek

74.   Remont zabytkowego budynku Zespołu Szkół Chemicznych i Spożywczych w Gdańsku

 • Rodzaj prac:  wzmocnienie ścian ceglanych budynku szkoły w technologii torkretu suchego
 • Data:   2005
 • Inwestor:  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

75.   Remont hali produkcyjnej w m. Rypin

 • Rodzaj prac:  naprawa żeber monolitycznych podświetlikowych w technologii torkretowania
 • Data:   2005
 • Inwestor:  Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe i Prefabrykacji Betonów " Kamal"

76.   Remont basenu kąpielowego Gimnazjum nr 19 w Łodzi

 • Rodzaj prac:  torkretowanie niecki basenu w celu uszczelnienia i wzmocnienia konstrukcji
 • Data:   2005
 • Zlecający:  "Budokor" Włocławek

77.   Remont jazu nr 1 w Pruszczu Gdańskim

 • Rodzaj prac:  wykonanie robót torkretowych na ścianach i filarach jazu
 • Data:   2005
 • Zlecający:  "HYDRO - KOR" Sp. z o.o. 85-079 Bydgoszcz

78.   Remont mostu przez rzekę Symsarnę w Lidzbarku Warmińskim

 • Rodzaj prac:  wzmocnienie przyczółków w technologii torkretowania
 • Data:   2005
 • Zlecający:  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "DROMO" Ostróda

79.   Zabezpieczenie i umocnienie skarpy w Gdyni w technologii gwoździowania

 • Rodzaj prac:  wykonanie robót z zastosowaniem metody torkretowania powierzchniowego skarpy
 • Data:   2005
 • Zlecający:  Hanza Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. , zlecający "Hydropol" w Gdańsku

80.   Remont hali produkcyjnej w m. Rypin.

 • Rodzaj prac:  II etap realizacji inwestycji - naprawa żeber monolitycznych podświetlikowych w technologii torkretowania.
 • Data:   2006
 • Inwestor:  Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe i Prefabrykacji Betonów " Kamal"

81.   Remont basenu kąpielowego w sanatorium kolejowym w Aleksandrowie Kujawskim

 • Rodzaj prac:  torkretowanie niecki basenu w celu uszczelnienia i wzmocnienia konstrukcji.
 • Data:   2006
 • Zlecający:   "Budokor" Włocławek

82.   Remont żelbetowych ścian muru oporowego w Elektrociepłowni "Koksik" w Redzie.

 • Rodzaj prac:  kompleksowy remont konstrukcji muru obejmujący przygotowanie powierzchni, zbrojenie, piaskowanie, wykonanie betonu natryskowego na powierzchni ok. 400m2.
 • Data:   2006
 • Inwestor:   Miejskie Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Komunalne "Koksik" w Redzie.

83.   Remont mostu w miejscowości Puck

 • Rodzaj prac:  wykonanie prac naprawczych elementów betonowych mostu zaprawami typu PCC.
 • Data:   2006
 • Zlecający:   Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowego "Want" w Tczewie.

84.   Remont zbiorników Stacji Uzdatniania Wody Drwęca-Jedwabno w Lubiczu Dolnym k. Torunia.

 • Rodzaj prac:  wykonanie betonu natryskowego na ścianach zbiorników w celu uszczelnienia i wzmocnienia konstrukcji na powierzchni 1100 m2.
 • Data:   2006
 • Okres realizacji:   1 miesiąc
 • Zlecający:   B&W Usługi Budowlane Pruszcz Gdański.

85.   Remont wiaduktu w Krzywonodze woj. warmińsko-mazurskie.

 • Rodzaj prac:  torkretowanie przyczółków wiaduktu nad linią kolejową Olsztyn - Pisz.
 • Data:   2006
 • Zlecający:   Promus Sp. z o.o.

86.   Remont estakady podsuwnicowej hali 601 w Stoczni Remontowej

 • Rodzaj prac:  kompleksowy remont konstrukcji estakady mający na celu przywrócenie pełnej wartości eksploatacyjnej obiektu w technologii betonu natryskowego. wg projektu pracowni U.S.R.B. Poziom
 • Data:   2006
 • Inwestor:   Gdańska Stocznia "Remontowa" im. J. Piłsudskiego S.A

87.   Remont i przebudowa na HOTEL budynku magazynowo- biurowego w Gdyni przy ul. Św. Piotra 8

 • Rodzaj prac:  wzmocnienie konstrukcji budynku związane z remontem słupów żelbetowych w.g projektu opracowanego przez Politechnikę Gdańską. Projekt przewidywał dozbrojenie konstrukcji i wykonanie torkretu gr. 10 cm na 15 słupach o wysokości 16 m.
 • Data:   2006 - 2007
 • Okres realizacji:   6 miesięcy
 • Inwestor:   BARA Sp. z o.o. w Gdyni

88.   Zabezpieczenie skarpy w Połczynie Zdroju. Budowa pawilonu handlowego sieci "Biedronka"

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu zbrojonego, dwurzędowo siatkami stalowymi, ze zmienna grubością powłok betonu natryskowego w zakresach 10cm, 12cm, 15 cm, na powierzchni 1000m2.
 • Data:   2007
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:   Jeronimo Martins Polska, zlecający: STUMP-Hydrobudowa

89.   Remont wiaduktów na Berlince - przebudowa drogi krajowej na odc. II Chruściel - Maciejewo

 • Rodzaj prac:   Reprofilacja i nadbudowa betonów. Torkrety na elementach konstrukcyjnych wiaduktów i przepustów. Roboty wykonano na dwóch obiektach inżynieryjnych w tzw. technologii suchej z zastosowaniem modyfikowanych mineralnych zapraw naprawczych.
 • Data:   2007
 • Okres realizacji:   3 miesiące
 • Inwestor:   GDDKiA O/Olsztyn    Zlecający:   SKANSKA S.A.

90.   Remont estakady podsuwnicowej przy budynku B-102 w Stoczni Remontowej NAUTA

 • Rodzaj prac:   Kompleksowy remont konstrukcji estakady mający na celu przywrócenie pełnej wartości eksploatacyjnej obiektu w technologii betonu natryskowego. wg projektu pracowni U.S.R.B. Poziom.
 • Data:   2008
 • Inwestor:   Stocznia Remontowa NAUTA -Gdynia

91.   Remont basenu kąpielowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łodzi

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretu na stalowej niecce basenu ze specjalnie zaprojektowanej mieszanki torkretowej zawierającej mikrokrzemionkę.
 • Data:   2008
 • Zlecający:   "Budokor" Włocławek

92.   Modernizacja Elektrowni Wodnych Bielkowo i Łapino - kompleks czterech obiektów

 • 1   Wykonanie betonu natryskowego na elementach konstrukcyjnych jazu klapowego w Kolbudach, powierzchnia remontowana 1116 m2.
 • 2   Torkretowanie ścian pionowych wieży kompensacyjnej w Bielkowie powierzchnia zabezpieczenia 689 m2.
 • 3   Remont kompleksowy betonowych podpór głównych stalowego rurociągu EW Bielkowo dla powierzchni 245 m2 obejmujący skucia, przygotowanie powierzchni, zbrojenie, torkretowanie , szpachlowanie i malowanie.
 • 4   Kompleksowy remont ścian i kaskad jazu burzowego EW Łapino w technologii torkretu suchego zbrojonego dla powierzchni 800m2
 • Data:   2008 - 2009
 • Inwestor:   ENERGA - Elektrownie wodne.

93.   Remont stropów Ackermana w budynkach jednostki wojskowej 4222 Darłowo

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretowania stropów z zastosowaniem metody torkretu suchego.
 • Data:   2009
 • Inwestor:   Rejonowy Zarząd Infrastruktury Szczecin

94.   Remont ścian muru oporowego w Sopocie przy ulicy Malczewskiego.

 • Rodzaj prac:   pełen zakres robót: przygotowanie powierzchni, zbrojenie ,betony natryskowe
 • Data:   2009
 • Zlecający:   VIBRUK

95.   Remont wiaduktu kolejowego w Bartoszycach

 • Rodzaj prac:   kompleksowe wykonanie robót torkretowych na elementach wiaduktu dla pow. 600m2
 • Data:   2010
 • Zlecający:   Dromo Sp. z o.o.

96.   Wzmocnienie ścian zbiorników przeciwpożarowych w fabryce opon Bridgestone w Poznaniu

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretowania ścian zbiorników w tzw. technologii suchej .
 • Data:   2010
 • Inwestor:   Bridgestone Poznań Sp. z o.o.

97.   Remont obiektów mostowych w ciągu drogi woj. DW 234 Skórcz - Morzeszczyn -Gniew m. Brodzkie

 • Rodzaj prac:   naprawa uszkodzeń w technologii betonów natryskowych
 • Data:   2010
 • Inwestor:   RDW w Starogardzie Gdańskim

98.   Modernizacja jazu B Elektrowni Wodnej Pruszcz II

 • Rodzaj prac:   Wykonanie betonów natryskowch na elementach konstrukcyjnych jazu ze zmienną grubością powłok w zakresach 6 cm , 9 cm i 2 cm na całości konstrukcji torkretem polimerowym SPCC wraz z zabezpieczeniem przyległej skarpy w technologii torkretu suchego.
 • Data:   2010 - 2011
 • Inwestor:   Energa Hydro Sp. z o.o.

99.   Przebudowa budynku w Olsztynie na obiekt handlowy sieci sklepów Biedronka

 • Rodzaj prac:   wzmocnienie konstrukcji budynku, słupów, podciągów w technologii torkretu
 • Data:   2011
 • Inwestor:   Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

100.   Remont ścian zasieków kruszyw w zakładzie Z-2 w Rypynie

 • Rodzaj prac:   remont ścian obejmujący przygotowanie powierzchni, zbrojenie wykonanie betonów natryskowych
 • Data:   2011
 • Inwestor:   Przedsiębiorstwo Budowlano - Montażowe i Prefabrykacji Betonów " Kamal"

101.   Rozbudowa węzła OT DK 6 z ulicą kartuska DK 7 - "Węzeł Karczemki" w Gdańsku

 • Rodzaj prac:   wykonanie torkretowania na gwoździowanych i zazbrojonych murach oporowych
 • Data:   2011
 • Inwestor:   GDDKiA O/Gdańsk    Zlecający:   Budimex S.A.

102.   Remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 21 nad linia PKP w mieście Ustka

 • Rodzaj prac:   wykonanie betonów natryskowych na ścianach wiaduktu
 • Data:   2011
 • Inwestor:   GDDKiA O/Gdańsk    Zlecający:   Mosty Kujawy

103.   Modernizacja jazu Franciszkańskiego wraz z murami oporowymi na rzece Prośnie w Kaliszu

 • Rodzaj prac:   betonowanie w technologii torkretu suchego o fakturze Cut and Flash dla pow. 700m2
 • Data:   2011
 • Inwestor:   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

104.   Naprawa betonowej obudowy tunelu taśmociągu roboczego w Cementowni Kujawy w Bielawach

 • Rodzaj prac:   odbudowa uszkodzonych elementów tunelu w technologii zbrojonego torkretu suchego
 • Data:   2012
 • Inwestor:   Lafarge Polska - Cementownia Kujawy

105.   Remont drogowego mostu w ciągu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy

 • Rodzaj prac:   kompleksowe betony natryskowe na elementach mostu
 • Data:   2012
 • Zlecający:   Hydro-Kor Sp. z o.o.

106.   Remont betonów dolnego stanowiska Elektrowni Wodnej Podgaje

 • Rodzaj prac:   pełen zakres robót: przygotowanie powierzchni, zbrojenie ,betony natryskowe
 • Data:   2012
 • Inwestor:   ENEA S.A.


do góry