USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA
REMONTOWO - BUDOWLANA
"POZIOM" w GDAŃSKU
80-001 Gdańsk -Lipce, ul. Trakt św. Wojciecha 365a, tel. 58 309-06-82, tel./fax 58 309-06-82